zd

Noloshaada ku fududee Kursiga Curyaanka ee Awooda leh